+90 224 241 91 18 - 19

İstanbul Modern

2017-01-12

BİR İNCİ EVİNER RETROSPEKTİFİ: İÇİNDE KİM VAR?
İstanbul Modern’in düzenlediği İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var? sanatçının 1980’li yıllardan günümüze uzanan yaratım sürecini bir araya getiriyor. Sergide İnci Eviner’in sanatsal birikimi kronolojik bir akış yerine, geçmişle şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran bir yapıda sunuluyor. Retrospektif, sergi mekânının sergilemenin içine dahil edildiği kurgusuyla da farklılaşıyor. Türkiye çağdaş sanatının güncel dönüşümünde etkin rol üstlenen öncü sanatçı; toplumsal, politik ve sosyo-kültürel koşullar içerisinde kadın, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalarına dair farklı haller üzerine kendine özgü bir ifade alanı aralıyor. Çocukluktan itibaren etkisi altında kaldığımız tarihsel, söylemsel ve bilinçdışından süreçlerin kadın kimliği üzerindeki yansımalarını araştıran sanatçı, kadın olma halini tek bir imgeye sığmayan, sınırsız bir hayal gücünün alanı olarak tanımlıyor. Gündelik hayat içerisindeki jestlerinden hareket eden Eviner, onlar için uygun görülen temsil biçimlerini ve bu temsilleri var eden yasakları sorgularken meydan okumayı ihmal etmiyor. Desenden resme, videodan yerleştirmeye, fotoğraftan heykele uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümüne ışık tutan sergi,. 22 Haziran – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

İSTANBUL MODERN Görselleri
etkinlik,İNCİ EVİNER,sergi,perspektif
Yorumlar
Yorum Yaz
Lütfen Bu Alanı Doldurmayınız!