+90 224 241 91 18 - 19

Hareketli Ve Sosyal Bir Ofis

2016-10-10

Evler insanların ruhlarını yansıtırlar ofislerse çalışanların firmaların ruhlarını içselleştirmelerini kolaylaştırır. TeamFores’in, Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli en büyük filo kiralama markası DRD için Kağıthane’de tasarladığı merkez ofis, firmanın “En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler Listesi”nde hızla üst sıralara çıkmasını sağladı. Sürdürülebilir, çağdaş ve akıllı ofis sistemiyle tasarlanan DRD Filo Kiralama merkez ofisinin hareketli, esnek ve pozitif çalışma anlayışını sunan iç mimarisi, personelin motivasyonunu ve şirketin verimliliğini de arttırıyor.

1998 yılında kurulan ve 15 yılda, 26.000 araçlık filosuyla Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli en büyük kiralama şirketi durumuna gelen DRD Filo Kiralama şirketinin mevcut merkez ofisleri artık büyümeyi kaldıramadığından, Kağıthane’de yer alan 2.500m2’lik yeni ofislerine taşınma planları 2013 yılı başında başlamış. Firmanın kurumsal ve vizyoner üst yönetimi, yeni ofislerinin personel verimliliğini en üst seviyeye taşıyacak, orta vadedeki büyüme hedeflerini karşılayabilecek, esnek ve çağdaş bir anlayışıyla tasarlanması isteğiyle TeamFores’e başvurmuş.
Tasarım ve Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 8 ay süren, uygulaması ise 4-5
ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ofisi oluşturan her metrekare TeamFores tarafından tek tek ve özenle tasarlanmış. Çalışma masalarından toplantı oturmalarına, yazıcı ünitelerinden hareketli kesonlara, çöp ayrıştırma birimlerinden dosya depolama sistemlerine kadar her birim bu proje için özel olarak tasarlanarak hayata geçirilmiş.
Projeyi özel kılan ve akıllı yapan en önemli faktör, çalışma alanlarını daha küçük bölümlerde çözümleyip sosyal alanlara daha fazla yer sunma imkanı vermesi. Ofisin günümüz çalışanının değişen çalışma alışkanlıklarına akılcı ve sade çözümler sunan tasarımında mekanların çok fonksiyonlu olarak kullanılabilmesi, bu ölçekte bir proje için ihtiyaç duyulan alanı azaltmış, farklı fonksiyonlara da yer açabilmeye imkan vermiş.
Teknolojiden de üst düzeyde faydalanılan DRD Filo Kiralama merkez ofisinde kullanılan otomasyon sistemleri sayesinde mekanik koşullar ve aydınlatma kişi sayısı ve kullanım senaryosuna göre çalışması ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesi sağlanmış.
Enerjinin dengeli kullanımı, gereksiz cihazları çalıştırmanın önüne geçtiğinden mekana akustik konfor olarak da yansımış. Böylece zaten jeotermal enerji ile iklimlendirilen bir binada bulunan ofis tasarımında, enerji sürdürülebilirliği de desteklenmiş.
Eğitsellik ve sosyal sorumluluk yönü de göz ardı edilmeden tasarlanan mobilyalar, kullanıcıyı mekana ya da masaya bağlı olmaktan kurtarıp, özgür ve tümel mekanı sahiplenici bir ofis ortamı yaratmış.
Mobilyaların kullanımının kişiyi hareket etmeye yönelttiği ofiste, böylece durağan ve rutin bir çalışma ortamının önüne geçilmek istenmiş. Çalışma masalarından toplantı oturmalarına, yazıcı ünitelerinden hareketli kesonlara, çöp ayrıştırma birimlerinden dosya depolama sistemlerine varıncaya kadar her şey bu proje için özel olarak tasarlanmış ve hayata geçirilmiş.
TeamFores önderliğinde, Türkiye’nin önemli sanatçı ve tasarımcılarının da projeye yadsınamaz katkıları olmuş. Türkiye’nin en önemli ressamlarının her mekan için özenle seçilmiş eserleri, ofisin geneline adeta bir sanat galerisi niteliği kazandırırken, TeamFores’e ait tasarımların yanı sıra Aziz Sarıyer, Derin Sarıyer ve Tanju Özelgin gibi ünlü tasarımcıların ürünleri ve mobilya çözümleri de mekanlara değer katan diğer unsurlar olmuş.
Sonuçta, başka bir ofise benzemeye çalışmadan, eklektik yapılanmadan
uzak, tüm çalışanların tüm ofisi sahiplendiği bir mekan ortaya çıkmış.
Ofisin tasarımını hazırlayan Mimarımız Serter Karataban, “Mekanların optimizasyonu, doğru iletişim ve erişim kurgusu, eş kullanımlı alanlar ve esneklik bir mekanı akıllı yapar. Akıllı bir ofis, konvansiyonel bir ofiste harcanan kullanım alanına %20’lere varan bir oranda daha az ihtiyaç duyulmasını sağlar. Çalışanlara verdiği hareket imkanı ile birçok ofis hastalığı daha seyrek görülmeye başlar. Kişilerin farklı mekanlarda esnek çalışma alışkanlığı kazanmasına, sosyalleşmesine, şirket içi tüm birimler arasındaki iletişimin güçlenmesine, kolay ve doğru karar alabilme yeteneklerinin iyileşmesine olanak tanır. Daha az kişiden oluşan ve daha organize bir üst yönetim ekibi ile daha verimli olunabilmesi, akıllı ofislerin şaşırtıcı gerçekliğidir.
Derindere’nin yaklaşık 2.500m2’lik yeni ofisinde 180-200 çalışanı doğru departman dizininde konumlandırırken, birbirleriyle ve ortak kullanım alanlarıyla doğru ilişki içinde olmalarını sağladık. Yanı sıra yaklaşık 300m2 sosyal donatı ve 250m2 toplanma mekanı kurgulayarak yukarda sıraladığımız koşulları fazlasıyla sağladığımızı düşünüyorum.” diyerek hareketli ve sosyal paylaşım konseptli ofis tasarımının çalışanlar üzerindeki yansımaları hakkındaki izlenimlerini aktarıyor.

Hareketli ve sosyal bir ofis Görselleri
dekorasyon,ofis,sosyal
Yorumlar
Yorum Yaz
Lütfen Bu Alanı Doldurmayınız!